Československý Plachtařský Old Timer Klub byl oficiálně založen 9. listopadu 1991, ale začátky podobných aktivit sahají o několik let zpět, nejméně do roku 1989. V létě toho roku se konala na maďarském letišti Farkashégy  17. International Vintage Glider Rally. Maďarsko bylo východní zemí, tudíž bylo možno do ní z Československa bez problému cestovat. Nevelká vzdálenost od našich hranic nalákala k návštěvě této pro nás neobvyklé události (pozn.: VGC rally se konala v Maďarsku už podruhé !! ) několik na sobě zcela nezávislých fandů historie letectví.

O rok později, v červenci 1990 navštívila skupina nadšenců z Brna, Jeseníku a Popradu belgický Keiheuvel, dějiště 18. IVGR. Navázali zde kontakty s vedením světové organizace VGC (Vintage Glider Club). Návštěva této rally je popsána Jarkou a Petrem Hanáčkovými v L+K č.4/1991. V článku byla rovněž uveřejněna výzva k letecké veřejnosti se zájmem o historii plachtění a staré větroně.

V dubnu 1991 vznikl při Letecké amatérské asociaci LAA svaz ERR (Experimentál – Repliky – Renovace). Do jeho předsednictva byli zvoleni i příznivci založení československého VGC Petr Hanáček a Vladimír Danda. Již v létě se rozběhla jednání kolem podmínek legislativy k restaurování, zletuschopnění a stavby replik historických kluzáků. V té době bylo v ČSFR už osm řádných členů mezinárodní organizace VGC. Na podzim t.r. svolal Petr Hanáček ustavující schůzi obdobného klubu na letiště Aeroklubu Jeseník. Na této schůzi byl zvolen sedmičlenný výbor klubu, přijat název Plachtařský Old Timer Club CS, vytčen směr zaměření klubu a přijaty hlavní úkoly činnosti. V první řadě legalizace návratu starých kluzáků do letuschopného stavu, v druhé pak příprava uspořádání světového sletu (IVGR) v Československu na rok 1993. Této schůze byli přítomni pánové Tuček a Staněk, zastupující Svaz ultralehkých letadel LAA ČSFR. Z jednání se omluvili pozvaní zástupci choceňského Orličanu (obchodní jednání v zahraničí ve stejném termínu) a dalších, přibližně asi deset v té době již do příprav tohoto hnutí aktivně zapojených lidí z celé ČSFR. Vedení ERR při LAA ale odmítlo založení jakékoli pobočky VGC v naší republice. POTK se tedy zprvu začal vyvíjet jako samostatná organizace přidružená k LAA ČSFR. Činnost LAA však směřovala jen k závěsnému létání a k motorem poháněným létajícím sportovním zařízením, o bezmotorová letadla neměla zájem. V tomto roce probíhá renovace Luňáků ve Zbraslavicích (OK-0827) a Prievidzi (OK-0814). Aeron Brno pracuje na šumperském Démantu (OK-6902).

Během následujícího roku se rozběhla renovace několika zrušených větroňů, do tohoto vývoje se zapojila i firma Aeron Medlánky. To už je rok 1992 a znamená také přípravu mezinárodního setkání historických kluzáků VGC 21. IVGR. Po iniciaci a vzniku klubu to znamená další kapitolu, kapitolu počátečního rozvoje POTK, prvních zlegalizovaných létajících dřevěných větroňů. 27. 9. členská schůze na letišti v Přibyslavi.

1993 První naše zrenovované a OLZ opatřené historické kluzáky bylo možno spatřit právě na 21. IVGR (International Vintage Glider Rally) ve Zbraslavicích. Mimo několika desítek zahraničních veteránů se zde předvedly i naše kluzáky: Luňák, Šohaj 425, Orlík 16, M - 25, Pionýr a Vega. Na podzim jsme se v Benešově sešli i na výroční členské schůzi, kde byl zvolen nový pětičlenný výbor vedení klubu. Úprava názvu (po zániku federace) na Plachtařský oldtimer klub (zkr. POTK), bez jakýchkoliv dalších přidaných zkratek. Redakce Zpravodaje se ujal Jaroslav Prchal ml.

 

1994 Na 1. národním sletu historických kluzáků v Benešově už létalo pět českých veteránů : Démant OK-9902, Šohaj LG-125 OK- 0937, Šohaj VT-425 OK- 5988, LF-107 Luňák OK- 0975, Orlík 116 OK- 6922. Nalétalo se celkem 85 hodin. Tohoto setkání se zúčastnila i početná skupina modelářů s RC maketami historických kluzáků a na poslední víkend i Antonov A-15 z Aek. Sazená.

 

 

V září výroční členská schůze na letišti Jaroměř, změny ve vedení klubu. Funkce čestného prezidenta (Ing. Ladislav Smrček) zůstává do odvolání. Vydáváním Zpravodaje pověřen Josef Mezera.

 

1995 Renovace a znovuzprovozňování starých dřevěných větroňů se úspěšně šíří po našich aeroklubech. Nejčastěji renovovaným typem jsou Orlíci VT-16 a 116. 7. ledna byla založena „Nadace HK“, jejím předsedou se stal Emil Slíva. Na 2.národním sletu v Hronově létalo v tomto roce zase pět historických kluzáků : Šohaj LG-125 OK-1968, Standard M-25 OK-2916, LF-109 Pionýr OK-3903, VSM-40 Démant OK-9902 a domácí VT-116 Orlík II OK-6922. Celkem se na tomto sletu nalétalo přes 55 hodin a k tomu nějaké kilometry na přeletech. Výroční schůze (na podzim, také v Hronově) odvolala z důvodu jeho nečinnosti předsedu a výbor se tak stal tříčlenným.

 

1996 Na letišti Raná u Loun se konalo mezinárodní Randezvous 96; spojené s 3. národním sletem. Nad památným ranským kopcem se vznášelo celkem 14 historických kluzáků. Mezi nejobdivovanější patřily m.j. dva Kranichy, nádherně zrestaurovaný Gö-4 z Německa, ale i replika Z-23 Honza, postavená Jozefem Ottem z Nitry. Členy POTK bylo nalétáno 35 hodin při 68 startech aerovlekem. Jedno odpoledne pak bylo vyhrazeno předvádění startů tzv. "gumicukem". Z tohoto sletu byl pořízen 42 minutový VHS videozáznam. Říjnová členská schůze v Jaroměři zvolila nový čtyřčlenný výbor na dvouleté období. Ocenění "Dřevěný pohár 1996" převzali: Jozef Ott za stavbu repliky Z-23 Honza, Jiří Fikejz za třetí zletuschopněný větroň z jeho „sbírky“ a za sportovní výkon roku Richard Jensen (500km na Démantu). Byla projednána možnost začlenění POTK do Aeroklubu Čech a Moravy.

 

 

 

1997 4. národní slet historických kluzáků byl uspořádán v Šumperku. Poprvé zde zavlála i klubová vlajka POTK. Setkání se zúčastnilo devět historických vetroňů. Raritou sletu byl dvousedadlový LG-130 Kmotr. Celkem bylo, i přes počátecní nepřízeň pocasí, nalétáno více než šedesát hodin a přes sedmdesát startů. VČS v říjnu v Jaroměři udělila „Dřevěný pohár 1997“: Věře a Josefu Paszynovým za skvělou organizaci 4. sletu, Pavlu Sekáčovi za laskavé zapůjčení Kmotra pro náš slet.

 

1998 Nitra (Slovensko) hostila 26. International Vintage Glider Rally se souběžně probíhajícím pátým sletem historických kluzáků z Čech a Slovenska. POTK byl zde hlavním organizátorem. Celé akci přálo letové počasí, s vysokými teplotami, horkým a vysušujícím větrem. Zúčastnilo se celkem 138 lidí ze 13 zemí a s 39 historickými kluzáky. Z toho bylo šest z České republiky a dva "domaci": Z-23 Honza OM-5619 a bratislavský LF-107 Luňák OM-0972. Výroční členská schůze na letišti Jaroměř 24. 10. ukončila činnost „Nadace HK“, zvolila si nové složení čtyřčlenného výboru na další dva roky. Zavedení prezentace klubu na internetu prostřednictvím WEB stránek Vintage Glider Clubu.

1999 Šestému národnímu sletu na letišti Mikulovice aeroklubu Jeseník počasí nepřálo. Letošní účastníky uvítala promáčená letištní plocha. Proto bylo po dvou dnech rozhodnuto přemístit se na letiště v Hronově. Na tomto sletu se představila nově postavený historický školní kluzák SG-38 z Rané. V Hronově jsme úspěšně začali používat k aerovlekům UL letoun TL-232 Condor. Kromě již zmíněného SG-38 se letos létalo s 3x VT-16 Orlík, po jednom LF-107 Luňák, LF-109 Pionýr, LG-425 Šohaj 3, VT-116 Orlík II a VSM-40 Démant. Výroční schůze se i tentokrát konala v říjnu na letišti Aek. Jaroměř. „Čestné členství“ uděleno p. Oldřichu Janečkovi, „Dřevěný pohár 1999“ Jiřímu Leníkovi za stavbu SG-38 „Erwin“

2000 7. narodní slet historických kluzáků se uskutečnil na letišti Aeroklubu Tábor, v krásné scenérii jižních Čech. Počasí už tradičně opět nepřálo, přesto se nalétalo více než 100 hodin. Startovalo se m.j. "historickým způsobem"- pomocí gumy (24x). K aerovlekům sloužily L-60S Brigadýr (dvou a třívleky), Zlín 142, Z-226MS, historická příbramská C-105 a UL Koala. Na sletu létalo celkem 14 historických kluzáků: Z-24 Krajánek a LG-130 Kmotr z Medlánek, SG-38 z Rané, z Benešova LF-107 Luňák a LG-125 Šohaj, ze Zbraslavic druhý Luňák a VSM-40 Démant, další Démant byl ze Šumperka, z Hronova Orlíky VT-16 a 116, dvousedadlový LF-109 Pionýr z Broumova, VT-16 Orlík z Prahy Letňan a VT-425 Šohaj z Příbrami. Kolegové z německé Pirny dorazili s Fokou 4c. Výroční členská schůze byla tento rok v Hronově a spojena s letovým víkendem. Putovní cena Vladimíra Dandy za nejvýznamnější technický čin roku 2000 byla udělena Emilu Slívovi, za konstrukci a zhotovení univerzálního „dvoumístného“ transportního vozu. Dosavadnímu čtyřčlennému vedení klubu byl prodloužen mandát na další dva roky.

2001 29. International Vintage Glider Rally pořádal Aeroklub Zbraslavice. Organizačně dobře připravené mezinárodní setkání bylo opět spojené s naším 8. národním sletem. Zbraslavické rally se zúčastnilo 74 historických kluzáků (z ČR pouze 4) ze dvanácti evropských zemí. Tento rok byli poprvé přijati do našich řad noví zahraniční členové z Rakouska a Polska. Letní členská schůze 7. 8. ve Zbraslavicích, ohlášené odstoupení z funkcí předsedy (E. Slívy) a zástupce klubu ve VGC J. Otta, který byl vystřídán J. Mezerou. Uděleno „čestné členství“ Zbygniewu Jezierskému, předsedovi „VGC Poland“. Výroční schůze se konala opět na letišti v Hronově, byl zvolen nový tříčlenný výbor. Klubový transporťák H+H byl převezen z Hradce Králové, kde nebyl dostatečně využíván do Hronova.

 

2002   9. slet  + VGC East Randezvous byly součástí oslav hostitelského aeroklubu k 70. výročí létání na Rané. Počasí celkem přálo, pouze jediný den byl neletový. Bylo provedeno 246 startů aerovlekem, 4 navijáky, 6 gumou a jeden autovlek. Letos si ani jeden účastník neodvezl ze sletu „pětihodinovku“, nejdelší čas byl pouhých 3°31'. Posádce Kmotra se povedl patrně nechtěný 15 km přelet. Nejvzdálenějším účastníkem (bez letadla) byl David Allibone z Anglie. Ale své historické větroně si přivezli piloti z Německa a Rakouska. Náš slet navštívili i zástupci českých klubů s podobným zaměřením jako POTK – Klubu historických letadel Praha a Plachtařského klubu historických kluzáků z Českých Budějovic, kteří s sebou měli i zrestaurovaný kluzák Z-23 Honza. Krize v dalším vydávání Zpravodaje – prozatímní podzimní číslo ve formátu A4. 10. VČS v Hronově, spojená s létáním. Návrh na úpravu stanov klubu, tak aby obsáhly dosavadní změny organizace a dění. Putovní cenu Vladimíra Dandy za technický čin roku 2002 obdržel Emil Slíva za renovaci LG-125 Šohaje OK-1765.

2003   KřižanovPočasí celkem přálo. Bylo provedeno 138 startů aerovlekem, 25 navijákem. I na tomto sletu se podařilo několik “polňáků”, první byl Slingsby T-31, následoval ranský barevný Šohaj a místní Vega. Piloty nebudeme jmenovat. Nejdelší čas sletu 6°32’ měl v pátek 1. srpna J. Klicnar s Ka-6, stejný den létal T. Mezera s Vegou 5°12’. Gottfried Balga s Helmutem Hoflingerem se vydali Bergfalkem a Muchou na přelet do Zbraslavic. Raritou letošního 10. sletu POTK byl celodřevěný cvičný kluzák z roku 1951 Slingsby T-31 Tandem Tutor Borise Kožuha ze Slovinska. Zrenovované Tandem Tutory se v současné době stále častěji objevují na srazech historických větroňů. Svou koncepcí "dvousedadlové bejbiny" se stávají velmi vyhledávanou atrakcí. Kdo z vyznavačů létání s "oldtajmry" by netoužil alespoň po jednom startu za navijákem v otevřeném kokpitu, s lokty přes okraj kabiny a hvízdajícím větrem mezi vzpěrami a lanovými výztuhami. Registrace změny stanov na MV ČR. „Dřevěný pohár“ za sportovní výkon roku 2002: Ing. Vít Hrdlička, pol. 224,5 km na Šohaji 125. VČS se konala v průběhu podzimního svahování na Rané. Návrh uspořádání celoroční plachtařské soutěže historických kluzáků - VGPC. Stávající výbor zůstává ve stejném složení i v dalším dvouletém období.

2004   Vrchlabí  Červencový 11. národní slet historických kluzáků se konal i tentokrát na terénu plachtařsky slavném a historicky významném. Na místě konání mnoha velkých soutěží, sídle letecké školy, instruktorských kurzů a hlavně, na úpatí překrásných Krkonoš. Premiéra gumicuky "Vem to čerta" (Hols´der Teufel) Gerharda Maleschky a Jiřího Leníka. Startovalo se ze stráně u prahu dráhy od města, s převýšením tak 70 m odkud kluzák z konce dvacátých let (!) krásně doletěl a elegantně přistál až dole u hangárů. Nejlepším plachtařským dnem sletu byla středa. Naprosto nádherné počasí. Ten den byly dosaženy pěkné výkony. Luboš Martiňák s Démantem nalétal 7 hodin a 3 minuty, dále s Orlíky Sváťa Vítek 5 hodin 8 minut a Luděk Souhrada 5 hodin 7 minut, který k tomu přidal 200 km. Vrchlabského sletu se zúčastnilo sedmnáct historických kluzáků a větroňů. Tři z nich byly z Německa. Podzimní výroční schůze na Rané. Putovní cena Vladimíra Dandy za technický čin roku 2004: J. Leník a G. Maleschka za společnou stavbu kluzáku Hols der Teufel. „Dřevěný pohár 2004“: Emil Slíva za renovaci Orlíka 116 OK-4310.

2005   Žamberk Jak už je téměř každoročním zvykem i tento náš slet začínal dešťovými přeháňkami. Úterní počasí už bylo příznivější. Začalo se tedy s prvními aerovleky do termiky. Jen ten silný boční vítr při startu do kopce kdyby nebyl ... Od středy už panovalo super termické počasí a tak jsme začali bodovat v závodech "Orlicko 2005", které pro nás připravili Mirek Štěpán a Emil Slíva. Týden uběhl jako voda a nám zůstaly vzpomínky na zažité okamžiky v jiném prostředí a nové přátele. Letos poprvé se našeho sletu zúčastnili s Luňákem i reprezentanti Plachtařského klubu historických kluzáků z Českých Budějovic. Se svými oldtimery zde opět létali i naši přátelé z Německa a Rakouska. VČS na Rané – úřední potvrzení IČO, zřízení e-konta a tím možnost možnost placení čl. příspěvků převodem elektronicky. Výbor POTK zůstává ve stejném složení i na další období.

2006   Skuteč  První červencový víkend se na skutečském letišti shromáždily bezmotoroví veteráni i s jejich náležitě hrdými a pyšnými majiteli. Není divu, za současným bezvadným technickým stavem většiny těchto větroňů je pilné shánění náhradních dílů, jednání s úřady a především mravenčí práce na jejich údržbě nebo dokonce novostavbě dle původní dokumentace. Snaha o zachování provozuschopnosti těchto skvostů z doby minulé je opravdu chvályhodná a zrestaurované dřevěné Šohaje, Pionýry, Démant, Luňák nebo znovupostavený Krajánek, Schulgleiter či Hoľs der Teufel z dílny Jiřího Leníka budí zájem nejenom u znalců či pamětníků. Letové počasí oldtimerům přálo téměř po celý týden. Za pět letových dnů se podařilo nalétat 104 hodin včetně několika přeletů. Pro zpestření sletu skutečtí organizátoři připravili doplňkový program ve formě večerních besed s osobnostmi z leteckého života (s plachtařskými rekordmany Hanou Zejdovou a jejím otcem Vladislavem, vzpomínání Jiřího Tlustého st. na jeho vrcholnou leteckou kariéru i vyprávění o přeletu letounů C-11 do Egypta Františka Tománka). Na letní schůzi uděleny diplomy za první tři místa v soutěži VGPC 2005 pilotů historických kluzáků (Vojtěch Bartoš, Eduard Svoboda, Miroslav Štěpán). Petr Hanáček uletěl N 322 km s jeho „rakouským“ Spatzem. VČS na Rané – Putovní cena Vladimíra Dandy za technický čin roku 2006: J. Leník za stavbu kluzáku Z-24 Krajánek OK-8560. Za stejný počin byl oceněn i Best Achievement Trophy VGC. Převoz rozestavěných dílů „Šedého vlka“ z Dobré u Berouna na Ranou. Vítězem VGPC 2006 je Emil Slíva.

2007   Raná  Tento rok se konaly dvě nejvýznamnější akce mezinárodního Vintage Glider Clubu v našich zemích, v červenci hostil jubilující („75“) Aeroklub Raná International VGC Rendezvous a ihned po něm se konala 35. International VGC Rally ve známém slovenském plachtařském středisku v Nitře. Slet navštívila přibližně stovka pilotů ale i nelétajících příznivců létajících oldtimerů. Historických kluzáků bylo k vidění 48, i když jen 43 z nich létalo. Po většinu doby totiž panovalo extrémně horké počasí a mnozí účastníci dávali přednost letištnímu bazénu a stínu stromů mezi hangáry před krutými teplotami v kokpitech větroňů. Všechny dny sletu se však létalo. Na Rané se předvedly některé předválečné unikáty, mimo domácího Hol´s der Teufel, dva malé Hüttery, H-17 a H-28. Bylo možno vidět na nebi kroužit o něco mladší Moswey III ze Švýcarska nebo pečlivě zrestaurovanou Weihe, u nás létajíci pod názvem Vážka, která se vrátila na ranský kopec po 55 letech. V řadě poválečných strojů je třeba zmínit nádherné školní kluzáky Slingsby T.21 a T.31, které sloužily v padesátých letech k výcviku kadetů RAF. Za zmínku stojí výkonná dvousedadlovka Kaiser Ka-2b, výcvikové Ka-4 Rhönlerche, Ka-7 Rhönadler, Bergfalke, výkonné L-Spatz a Ka-6, z polských konstrukcí Mucha Std, Foka 4 a Pirat. Celou škálu evropské plachtařské historie uzavíral již pololaminátový oldtimer Elfe S4a, větroň ladných tvarů budící dojem značné výkonnosti a jedna z prvních laminátových konstrukcí Bölkow Phönix. Množství zahraničních strojů vyvažovaly Krajánek, Pionýr a několik Šohajů a Orlíků. Jak už to u takových akcí bývá, organizace zůstala jen na malé hrstce nadšenců, ale i tak se podařilo vytvořit příjemné prostředí, ideální pro leteckou dovolenou, kde nikdo nikam nespěchá a nebe je plné dřevěných strojů. Letní schůze během 14. sletu a VGC Randezvous na Rané. Dopis na ÚCL ohledně seznamu českých HK v EASA - Anexu  II. Výroční schůze také na Rané, během podzimního svahování. Diskuse kolem vlastnictví, používání a půjčování obou transportních vozů v majetku POTK.

2008   Broumov  Vyvrcholení naší plachtařské oldtimer sezóny je mezi přáteli na národním sletu. Netradiční termín 12. - 20. 7. byl vybrán už kvůli počasí, které v posledních letech začátkem července nebylo příznivé. Hostící Broumov je menší, útulné letiště, kde si vše potřebné můžeme zařídit sami. Letos se sešlo našich patnáct historických kluzáků (z toho polovina Orlíků, ale i dva Pionýři), Foka 4 z Německa k tomu jedna polská Mucha. Jen to počasí tentokrát nestálo zrovna na naší straně. Proslulý svah Broumovských stěn od začátku provokoval a ti statečnější se jej snažili i přes nepřízeň počasí osedlat. Orlíkům se to i na chvíli podařilo, avšak opadavější Pionýr a Šohaj si jen vyzkoušeli dokluz proti větru od stěn na letiště. V závěru týdne se velký Termoska ustrnul a obdaroval nás velmi pěkným termickým počasím, kdy se létalo o sto šest. Konečně jsme si z bezpečné výšky prohlédli tento malebný kraj, sevřený kopci ze tří stran a neviditelnou státní hranicí, linoucí se někde pod námi všude kolem. Broumovsko je z plachtařského hlediska velmi pěkné a příhodné místo, navíc možnost tak neuvěřitelně dlouhého svahu! V pátek se odletěly nejdelší lety sletu, místní pilot Horák s Orlíkem 4 hodiny 10, Vláďa Dostál 3 hodiny 44 a Ulf Kern se šestnáctkou 3 hodiny 25. V sobotu večer nám zahrála výborná country kapela a sletu byl konec. Bylo to společenské setkání přátel a kamarádů plachtařů, doplněné o společné výlety a létání. Můžeme jen doufat, aby se i naše další slety konaly v takovém přátelském prostředí. Letní schůze během 15. sletu v Broumově. EASA – podle ÚCL je stávající formulace v českém Anexu II dostatečná, provozování HK je u nás v režimu „Zvláštního osvědčení letové způsobilosti“ tj. pod povinnou každoroční tech. kontrolou. VČS při podzimním svahování na Rané: Volba nového pětičlenného výboru POTK. Zřízení aktivního „fóra“ na WEBu POTK. Byly vytyčeny nové cíle činnosti klubu s důrazem na sportovní soutěžení, zviditelnění klubu ve „vyšších kruzích“ v očekávání možnosti čerpání finančních prostředků ze státní podpory a tím získání prostředků k pořízení „klubových“ HK  – návrh na vytvoření „display týmu POTK“ k reprezentaci klubu na leteckých dnech..

2009  Při vyhlášení nejlepších leteckých sportovců ČR 2008 v Mladé Boleslavi byly předány ocenění Jiřímu Leníkovi, za renovaci Z-24 Krajánek a Vojtěchu Bartošovi za vítězství v soutěži VGPC. Předseda klubu navrhl nové formuláře přihlášek, které byly přiloženy k 36. číslu Zpravodaje. Na sletu POTK ve Staňkově bylo i přes nepřízeň počasí během sedmi letových dnů uskutečněno 77 startů, z toho 1x navijákem a 7 autovleků. Celkový nálet na 13 historických kluzácích byl 32 hod. 28 min. Letní schůze během 16. sletu ve Staňkově. Opět snaha o sestavení „display týmu“.  Ozývá se kritika k direktivnímu řízení klubu. Později je tato schůze předsedou prohlášená za neplatnou. Toto léto Ulf Kern splnil všechny tři podmínky „stříbrného C“ na žbrlinkovém kluzáku HdT. VČS opět na Rané, během podzimního svahování. Představení nových putovních pohárů pro vítěze klubových soutěží. Čestné členství Jar. Fairaislovi za jeho dlouholetou plachtařskou činnost, „Dřevěný pohár za sportovní výkon roku 2008“: Emil Slíva – N206,3km, rychl. 68,04 km/h se Šohajem 125 a „Dřevěný pohár 2009“ Jiřímu Leníkovi za úspěšný návrat pilota a SG-38 OK-A910 na naší oblohu. Změna stanov klubu. 

2010 Vojtěch Bartoš byl oceněn za vítězství v soutěži VGPC 2009 při vyhlášení nejlepších leteckých sportovců ČR 2009 v Mladé Boleslavi. Raňáci uspořádali začátkem sezóny „Velikonoční gumování“. To ještě přálo počasí, ne tak ostatním akcím tohoto roku. Jarní schůze POTK při zahájení závodů Orlíků HOP v Hronově. Přidružené členství obdržely redakce časopisu Aero Hobby a Aeroklub Hronov. Ulf Kern byl oceněn putovním (?) pohárem soutěže pilotů kluzáků, nebodujících v CPS. Poprvé od založení hronovských závodů se tento rok, z rozhodnutí pořadatelů konaly bez spolupráce s POTK. První vystoupení „Display týmu POTK“ na „Aviatické pouti“ v Pardubicích. 17. slet hist. kluzáků v ProstějověPosunutí termínu na srpen (14.- 22.) nám ohledně počasí příliš nepomohlo a jeho nepřízeň patrně ovlivnila i účast členů POTK. S podivem nepřijeli žádní Medlánečtí, ani nikdo ze Slovenska. Morava byla zastoupena místními, ze Slezska pak tradičně dorazil Sváťa Vítek a Hanáčkovi. Z Rané dorazili Mezerovi se Šohajem 425, Svíďa s Ka 6, Jirka Leník a Gerhard Maleschka s Krajánkem. Z Hronova přijeli Bondy Říkal se Šestnáctkou a Vláďa Dostál s Mirkem Středou se svými 116, Šohaje přivezl Emil Slíva. S Orlíky 16 a 116 se prezentovali také hostitelé. V průběhu sletu natočila regionální TV krátký snímek do celostátního pořadu „Toulavá kamera“. Nezávisle na sobě náš slet navštívily, vždy jen na jeden den i dvě skupiny fandů bezmotorových oldtimerů z Polska. Mezi účastníky letní schůze v Prostějově převládá nespokojenost se současným způsobem řízení klubu. Přívrženci starých plastových větroňů se ptají - proč nemohou být také „oldtimery“? Odpověď zní: Zorganizujte se, zformujte se, nastavte si pravidla – ale musíte sami. Nikdo to za vás organizovat nebude. Transporťáky v majetku POTK: H+H si vzal do péče Svatopluk Vítek, na otázky kolem velkého krytého přívěsu Hronováci nedokázali odpovědět. Ministerstvo kultury zastavilo vývoz exponátů (tj. i ranského Krajánka) mimo ČR. VČS během podzimního ranského svahování. Letní schůze je předsedou prohlášena za neprávoplatnou, údajně se konala v rozporu se Stanovami klubu Čl. 3 § 1. Putovní cena Vladimíra Dandy za technický čin roku 2010 : Zdeněk Kropáč za rekonstrukci kluzáku Z-24 Krajánek OK-8193. Volba nového pětičlenného výboru POTK. Milan Svoboda byl zvolen čestným presidentem, od roku 1999 neobsazené funkci.

2011  Změna v provozování UL kluzáků, přechází z AeČR pod správu LAA. V červnu se na Rané konal (32.) slet Grunau Baby. Prvních CPZ Šohajů v červenci na Rané se zúčastnilo devět větroňů tohoto typu. Klubový Zpravodaj začal vycházet s barevnou žlutě rámovanou obálkou. 18. slet historických kluzáků se konal na letišti v Mikulovicích od 16. do 23 července zároveň s prvním sletem kluzáků typu SF 27 na území ČR. Pozvání na tuto akci totiž přijala parta pilotů se dvěma těmito větroni z Aek. Karlovy Vary a také švýcarský majitel SF 27A, takže včetně „domácí“ D-1426 se na LKMI sešly celkem 4 exempláře tohoto typu. Účastníci se začali do Mikulovic sjíždět již ve čtvrtek a v pátek, většina ale dorazila v sobotu odpoledne a tak nestihla první letový provoz. Večer jsme se všichni sešli u táboráku. Nejlepší letový den byla neděle. Začala sice čistou termikou, ale později se vyvinula kupovitá oblačnost se základnami až 2000 m a silnými stoupáky. Na večer provedl Petr Hanáček podle „Směrnice pro létání v dlouhé vlně za Jeseníky“ plánovanou malou přednášku o vlně a oživil vlastními zkušenostmi a fotografiemi. V pondělí se počasí změnilo, bohužel k horšímu. Účastníci tedy vyrazili na výlety poznávat krásy okolního kraje. Počasí nepřálo až do pátku a většina účastníků se rozhodla odjet domů. Zůstaly pouze Orlík 16 a Šohaj 425, společně s námi doufali v lepší počasí na víkend. Sobota, konečně bez deště, přinesla zajímavý letový den. Ráno a dopoledne fungovala vlna, kterou pak odpoledne poněkud rozbila termika. Létat se v tom dalo, takže jsme toho využili. V neděli opustili LKMI poslední z účastníků sletu. Letošní akce se vydařila navzdory problémům s počasím, na sletech POTK již tradičním. Důležité bylo sejít se, pohovořit, podařilo se nám i zalétat si a částečně naplánovat, co dál. Navíc klub získal nové členy, kteří snižují věkový průměr v POTK.  „Dřevěný pohár 2010“ udělen Ladislavu Vejvodovi za jeho knižní trilogii z historie čs plachtění. VČS během obvyklého „podzimního svahování“ na Rané. 

2012  Nejlepší letecký sportovec na historických kluzácích Miroslav Štěpán z Aek. Žamberk za vítězství v Oldtimer Cup 2011. „Ranské jarní gumování“- duben, 19. slet POTK v květnu na let. Jindřichův Hradec Pro tento slet byl vybrán opravdu poněkud neobvyklý jarní termín, tudíž chybělo několik „skalních“ účastníků. Sletu se zúčastnilo patnáct historických větroňů z Česka a Švýcarska. K nim se připojilo ještě pět „bělásků“ z Rané. Díky výraznému zlepšení plachtařského počasí v druhé polovině týdne, lze i podle pořekadla „konec dobrý, všechno dobré“ hodnotit letošní slet jako velmi zdařilý a podle počtu odlétaných kilometrů pak jako dosud nejúspěšnější. Podrobné zpravodajství „den po dni“ je na veřejném fóru www.potk.cz. Červenec – II. CPZ Šohajů na Rané (7 Šohajů). 2. září – vzpomínková akce k osmdesátému výročí plachtění na Rané s  „gumicuky“ pěti kluzáků z ranského svahu. VČS 29. 9. na Rané: „Dřevěný pohár 2012“ Václavu Houškovi za jeho aktivitu při akcích POTK. Volba nového pětičlenného výboru POTK na pětileté období.

2013  Deštivé počasí rozehnalo "Dědkovské soustředění" v Hronově. Závodům Šohajů na Rané (5 Šohajů + Kmotr) také počasí nepřálo. Úspěšné byly HOP v Hronově opět už ve spolupráci s POTK (!). Srpnový 20. slet historických kluzáků POTK ve Staňkově - dvacet (když započítáme i prostějovského Vivata) s třicítkou pilotů, či členů POTK z Česka, Rakouska, Německa a Švýcarska. Kromě jednoho "výletního" dne, byly všechny ostatní letové, dokonce i přeletové - 13 zaregistrovaných přeletů - to tu také ještě nebylo. Možná to bylo i díky tomu, že je nikdo neorganizoval a nikdo nikoho do ničeho nenutil. Účastníci sletu ve Staňkově nalétali na historických kluzácích 29 startů navijákem, 87 aerovleků a ve vzduchu strávili něco přes 163 hodin. Jak to na našich posledních sletech bývá už zvykem, i tentokrát jsme poskytli interview pro televizi. Ve Staňkově to bylo pro regionální plzeňskou TV ZAK. Úspěšný slet v místě, kde jsme kupodivu neměli žádného člena a dokonce v celém kraji jen jednoho jediného... VČS 28. 9. na Rané, během obvyklého „podzimního svahování“. Schválení stanov klubu, odpovídajících novému Občanskému zákoníku. „Dřevěný pohár 2013“ udělen Zb. Bicanovi za znovuuvedení jediného létajícího Kmotra na oblohu.

2014   

   

2015                                  

 

2016 Plasy Ve velmi příjemném prostředí plaského letiště, obklopeného borovými lesy, se 23. sletu tentokrát zúčastnilo poměrně hojně (21) historických větroňů, ale i účastníků. K zvládnutí letové obsluhy pomáhalo domácí vlečné Z-226 MS vydatně i ranské UL Allegro. Pro kluzák Hols´der Teufel pak byl k dispozici také Ulfův speciální UL naviják. Celý týden byly všechny dny letové. Čtyř až šestihodinové lety nebyly při tomto sletu výjimkou. Přeletáři si také přišli na své. Při místním létání pak byly v neustálé činnosti exotická EoN Olympie a unikátní ranský dvousedadlový LG-130 Kmotr. Zajímavým zpestřením pak byla návštěva Gerharda Sindermanna, který se svou excelentní Ká šestkou přiletěl (312 km) z německého Chamu. Přes noc bivakoval pod křídlem větroně a druhý den po obědě pak pokračoval v přeletu směr Cheb, OB Reichenbach a pak zpět domů (422km). Se svými historickými větroni se sletu zúčastnili i piloti z Německa, Rakouska a Polska. Během týdne nás navštívili také další "oldtimer" přátelé ze Slovenska, Bavorska a Slovinska. Celkem bylo na oldtimerech během sletu nalétáno 106 startů, cca 213 hodin a 3183 do CPS přihlášených kilometrů.

2017 24. slet POTK + VGC Randezvous na Rané se konal v roce 85. jubilea létání na tomto terénu. Aktivního létání se zúčastnilo 52 historických větroňů, z toho 10 pod imatrikulací OK. K tomu můžeme ještě připočíst mladší ranské oldtimery: Kášestky, Orlíky 116 a SF-27, které zůstaly pro nedostatek hangárovací kapacity rozložené v dílně a tranďácích. Veřejnou premiéru zde měly EL-2M-LS Šedý vlk Jirky Leníka a LF-107 Luňák Václava Černého. Ač počasí bylo spíše "anglické" než "australské", všechny dny byly letové. Celkově bylo na Rané uskutečněno 330 startů aerovlekem i navijákem a nalétáno 378 evidovaných hodin.  Letní členská schůze: venkovní banner a vlajka jsou hotovy a slouží od letošní sezóny. Web POTK –

plánované změny jsou stále ještě v procesu. Dřevěný pohár 2016 pro ing. Karase byl předán prostřednictvím T. Talandy. VČS opět při "ranském podzimním svahování".